Praktische info

Hier kunt u informatie vinden die niet op onze website staat. Zoals formulieren om verlof aan te vragen, lessentabellen en andere praktische zaken. Ook kunt u hier onze schoolgids downloaden. 

Schoolgids

Voor praktische zaken die met school te maken hebben, verwijzen we u graag naar onze schoolgids. Deze kunt u inkijken of downloaden, zie hieronder. Hier vindt u alles wat u wilt weten over bijvoorbeeld: lestijden, lestabellen, vakantieregeling, overgangsregelingen en dergelijke.

Deze schoolgids bevat informatie over het schooljaar 2021-2022. Ook houden wij u op de hoogte via onze nieuwsbrieven.

Schoolkosten

Alle informatie over schoolkosten kunt u in de schoolgids vinden.  Heeft u vragen over de schoolkosten, dan kunt u bellen met O2G2:  telefoonnummer 050 - 321 03 00 of mailen naar ouderbijdrage@o2g2.nl.

Onze scores

Hoe doen onze leerlingen het op school? De prestaties van onze leerlingen worden jaarlijks gepubliceerd op de site scholenopdekaart.nl. Dat kunt u nagaan door op dit venster te klikken.

 

downloads