Praktische info

Hier kunt u informatie vinden die niet op onze website staat. Zoals formulieren om verlof aan te vragen, lessentabellen en andere praktische zaken. Ook kunt u hier onze schoolgids downloaden. 

Schoolgids

Voor praktische zaken die met school te maken hebben, verwijzen we u graag naar onze schoolgids. Deze kunt u inkijken of downloaden, zie hieronder. Hier vindt u alles wat u wilt weten over bijvoorbeeld: lestijden, lestabellen, vakantieregeling, overgangsregelingen en dergelijke.

Deze schoolgids bevat informatie over het schooljaar 2022-2023. Ook houden wij u op de hoogte via onze nieuwsbrieven.

Schoolkosten

Alle informatie over schoolkosten kunt u in de schoolgids vinden.  Heeft u vragen over de schoolkosten, dan kunt u bellen met O2G2:  telefoonnummer 050 - 321 03 00 of mailen naar ouderbijdrage@o2g2.nl.

Onze scores

Hoe doen onze leerlingen het op school? De prestaties van onze leerlingen worden jaarlijks gepubliceerd op de site scholenopdekaart.nl. Dat kunt u nagaan door op dit venster te klikken.

 

Klachtenregeling

Heb je een tip, feedback of een klacht? Laat het ons gerust weten. Bespreek het met een van onze collega’s, of dien je feedback schriftelijk in. Voor klachten volgen wij samen met alle andere scholen van Openbaar Onderwijs Groningen één aanpak. In deze klachtenregeling lees je hoe we er samen voor zorgen dat we klachten zo goed mogelijk oppakken. Je kunt hierover natuurlijk altijd eerst contact met de school opnemen.

downloads