Wie en wat wij zijn

Het Montessori Lyceum is een havo/atheneum(plus)-school met een uitdagende onderwijsvisie en een erkend Montessoriprofiel. Leerlingen ontwikkelen zich in een  stimulerende omgeving tot onafhankelijke jonge mensen. 

Het Montessori Lyceum Groningen is een openbare school voor het voortgezet onderwijs. Onze school valt onder Openbaar Onderwijs Groningen. Bij ons is iedereen welkom, ongeacht levensbeschouwing of achtergrond. Wij staan middenin de samenleving. Daarom laten we graag zien wat er bij ons gebeurt en welke resultaten onze leerlingen halen.

Erkende Montessorischool

Wij zijn een erkende Montessorischool. In 2013 hebben wij opnieuw dit predicaat ontvangen van de Nederlandse Montessorivereniging. Wij baseren ons onderwijs op de ideeën van Maria Montessori. We gebruiken ook andere vernieuwende ideeën in ons onderwijs, bijvoorbeeld uit het Dalton- en Jenaplanonderwijs.

Brede ontwikkeling

In het Montessorionderwijs staat de brede ontwikkeling van leerlingen voorop. Onze school is dan ook bijzonder geschikt voor leerlingen die nieuwsgierig zijn en graag samenwerken met anderen. Onze leerlingen vinden het belangrijk om zichzelf te kunnen zijn en gunnen anderen die ruimte ook. Ook van belang is dat leerlingen het leuk vinden om dingen op verschillende manieren te leren. Niet alleen uit een boek, maar ook van en met elkaar, door over leerstof te praten en dingen te doen.

Toelating

Op het Montessori Lyceum Groningen zijn leerlingen welkom met een schooladvies vanaf havo niveau. Het schooladvies van de basisschool is bepalend voor de toelating. Wij laten leerlingen dan ook geen toelatingsexamen of aanvullend onderzoek doen.

Algemene vorming

Naast het bijbrengen van vakkennis besteden we in ons onderwijs veel aandacht aan algemene vorming. We moedigen leerlingen aan om kritisch te denken en een moreel oordeel te vormen. We besteden aandacht aan actuele gebeurtenissen. Dagelijks betrekken we leerlingen bij de wereld buiten de school. Dat doen we bijvoorbeeld met onze activerende vaklessen, boeiende atelierlessen en tijdens de uitwisseling met leerlingen van buitenlandse scholen.