Onze docenten

Onze docenten vormen de spil van ons onderwijs. Zij staan elke dag voor de klas en kennen de leerlingen goed. Veel van onze docenten hebben ervaring als Montessoridocent.

Een Montessoridocent heeft oog voor het groepsproces en houdt de ontwikkeling van elke leerling nauwkeurig bij. De docenten zijn duidelijk en maken heldere afspraken met leerlingen, groepen en collega’s. Als het nodig is, zijn ze beschikbaar voor gesprekken met ouders. Ze weten hun vak helder en enthousiast over te brengen. Ze maken daarbij gebruik van uitdagende opdrachten. Ze leggen ook actief verbanden met andere vakken en met de buitenwereld.

 

Leerlingen krijgen de ruimte om zelf te leren. De docent begeleidt dat proces en geeft positieve feedback. Daarbij houdt de docent rekening met de verschillen tussen leerlingen. De docent steekt veel energie in het opbouwen van een goede band met de klas en de individuele leerlingen en bewaakt de sfeer in de klas. Problemen en conflicten lost de docent op door middel van dialoog.  Als de leerlingen begeleiding nodig hebben, zorgt de docent voor structuur en overzicht.