Onze niveaus

We delen leerlingen in op basis van het advies van de basisschool. Leerlingen kunnen bij ons havo, havo- en atheneum(plus)-onderwijs volgen. 

Havo

Dit niveau is voor leerlingen met een havo-profiel.

Atheneum/havo

Dit is het niveau van atheneumleerlingen en het niveau van havoleerlingen met een plusprofiel. Dit houdt in dat deze leerlingen volgens de tweejaarlijkse toetsen van het cito op de basisschool bovengemiddeld scoren op begrijpend lezen en rekenen. Deze leerlingen zitten samen in een zogenaamde dakpanklas. De lessen en toetsen zijn op atheneum-niveau. Aan het einde van de tweede klas bepalen de scores van de leerlingen of ze doorgaan op de havo of het atheneum.

 

Atheneum(plus)

Atheneumleerlingen die extra uitdaging willen hebben krijgen bij ons een verzwaard programma op atheneum-niveau. Zo volgen ze verzwaard vakonderwijs, Cambridge Engels en Studium Generale Junior.