Grensverleggend

We stimuleren leerlingen om over grenzen te kijken. Verder dan de wereld van hier en nu. Dat doen we door aandacht te besteden aan vakoverstijgend werken en de internationale uitwisseling. 

Leerlingen van nu zijn de wereldburgers van morgen. Zij gaan beroepen uitoefenen die nu nog niet bestaan. Ze zijn geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen, ideeën en technieken en in andere landen en culturen. Die nieuwsgierigheid voeden wij graag. Bijvoorbeeld door regelmatig gastsprekers uit te nodigen. En natuurlijk tijdens de jaarlijkse CultuurMarathon en de uitwisseling met scholen uit heel Europa. In het algemeen dagen we onze leerlingen uit hun eigen grenzen in kennen en kunnen te leren kennen en te verleggen.

Maatschappelijke stage (MAS)

Hoewel de overheid de verplichte maatschappelijke stage heeft afgeschaft, hebben wij de principiële keuze gemaakt om deze te behouden. De maatschappelijke stage past goed bij de Montessoriprincipes en wij hadden dan ook al een stage voor deze verplicht werd. Dankzij deze stage komen onze leerlingen in aanraking met de maatschappij en verleggen ze hun grenzen.

Leerlingen besteden de eerste twee jaar in totaal dertig uur aan hun maatschappelijke stage. Dit moeten ze in principe zelf regelen. Wij hebben wel een aantal contacten voor die leerlingen die er niet zelf uit komen. De dertig uren mogen niet allemaal op dezelfde plaats gelopen worden, zodat leerlingen met diverse soorten van vrijwilligerswerk in aanraking komen. Als ze het te spannend vinden om alleen stage te lopen, mogen ze de uren ook vervullen in tweetallen. Jaarlijks plannen we een MAS-dag in: dan kunnen de leerlingen de hele dag aan hun stage besteden.

Arbeidsoriëntatiestage in de derde klas

In onze derde klassen is er een meerdaagse arbeidsoriëntatiestage. Leerlingen regelen ook deze stage zelf, ze moeten hiervoor bijvoorbeeld ook een sollicitatiebrief schrijven. Zij mogen deze stage ook bij een bedrijf lopen. We stimuleren deze stage uit te voeren in een richting van een beroep waarin ze interesse hebben. De leerlingen kunnen dan zelf ervaren of de richting bij hen past. 

Internationalisering

Grensverleggend denken betekent dat leerlingen leren dat ze deel uit maken van de wereld. We besteden daarom veel aandacht aan internationalisering. Onder andere met de International Day. 

Internationalisering komt op vele manieren aan bod. We nodige regelmatig buitenlandse gastsprekers uit. Bijvoorbeeld de spreekvaardigheid bij de moderne vreemde talen te oefenen. Of als deskundige bij een atelier.

Uitwisseling

Elk jaar gaan bovenbouwklassen van havo en atheneum op uitwisseling naar scholen in het buitenland. We hebben warme contacten met scholen in Frankrijk, Spanje, Slowakije en Italië. In de vierde klas logeren leerlingen logeren een week bij de buitenlandse scholieren thuis. Zo maken ze mee hoe scholieren in andere landen leven en leren. In het voorjaar komen de leerlingen van die scholen bij ons op bezoek. Zij logeren bij de leerlingen die zij een halfjaar eerder hebben ontvangen. Samen gaan ze naar school en op excursie. Tijdens de International Day verzorgen de leerlingen en hun buitenlandse gasten samen een paar lessen.