Begeleiding

Wij vinden een intensieve begeleiding van onze leerlingen vanzelfsprekend. Wij besteden daarom veel aandacht aan de leerlingen bij de begeleiding van het leerproces, van studie- en beroepskeuze en van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De mentor is de spin in het web als het gaat om de begeleiding van onze leerlingen in hun leerproces. In veel gevallen is dit voldoende. Het kan echter zijn dat leerlingen meer begeleiding nodig hebben. Onze school maakt in dergelijke situaties gebruik van het Interne OndersteuningsTeam (IOT). Dan gaat het om didactische en sociaal-emotionele ondersteuning. De school kan zo nodig hiervoor een beroep doen op orthopedagogen, ondersteuningscoördinatoren, leerlingbegeleiders en remedial teachers. De mentor is in overleg met ouders, leerling en teamleider verantwoordelijk voor het aanmelden van een leerling bij dit team.

Spijbelen en verzuim

Spijbelen is in strijd met de Leerplichtwet. Wij melden spijbelen of verzuim conform de landelijke wet- en regelgeving altijd bij het verzuimloket van de gemeente. Voor leerlingen die regelmatig spijbelen of te laat komen hebben wij een leerplichtspreekuur ingesteld. De leerplichtambtenaar gaat dan met de desbetreffende leerling en zijn of haar ouders in gesprek.