Mentoraat

Elke klas krijgt een mentor. De mentor is voor leerlingen en ouders het eerste aanspreekpunt als het gaat om schoolse zaken en problemen. 

Mentoren:

  • helpen leerlingen om te wennen aan de nieuwe school, afdeling of klas;
  • begeleiden leerlingen bij het onderwijsleerproces, bijvoorbeeld als het gaat om studievaardigheden;
  • inventariseren bij docenten hoe het met de ontwikkeling van de leerlingen gaat;
  • houden de studieresultaten van leerlingen bij en bespreken deze met leerling, ouders, docenten en teamleider;
  • begeleiden het studie- en beroepskeuzeproces van leerlingen;
  • bevorderen de goede sfeer in de klas door klasse- en individuele gesprekken;
  • organiseren gezellige activiteiten als klassenavonden en de Sinterklaasviering;
  • houden in de gaten hoe leerlingen zich voelen;
  • zorgen dat de klas als groep goed functioneert;
  • verwijzen door bij problemen op school of thuis.