Ouderbetrokkenheid

Als een kind naar het voortgezet onderwijs gaat, is dat ook een mijlpaal voor ouders. De gesprekken op het schoolplein behoren tot de verleden tijd. Wij betrekken ouders graag bij het schoolleven van hun kind. 

Dat ouders minder aanwezig zijn in het schoolleven van een middelbare scholier is een logische stap richting zelfstandigheid. Leerlingen doen veel meer zelf en nemen verantwoordelijkheid. Toch willen ouders graag betrokken zijn bij school. We houden ouders graag op de hoogte van belangrijke zaken. En we vinden het fijn als ouders meepraten en meedenken.

Ouderraad

De ouderraad komt vijf of zes keer per jaar bij elkaar om te horen hoe het op school toegaat en om mee te denken over vragen die de school heeft Verder organiseren de leden van de ouderraad twee themabijeenkomsten voor ouders. Mogelijke thema’s zouden kunnen zijn: voor- en nadelen sociale media en het puberbrein. Soms nodigen we een deskundige uit die over een bepaald thema informatie geeft. Ook is er het plan om samen met de leerlingenraad een goededoelenactie te organiseren.

 

Medezeggenschapsraad

Ouders die mee willen praten over het beleid van de school en invloed willen hebben op de besluitvorming kunnen zich aanmelden voor de Medezeggenschapsraad. Zij praten samen met de vertegenwoordigers van het personeel mee over belangrijke besluiten en de strategische koers van de school. Meer informatie over de medezeggenschap vindt u hier.