Ouderraad MLG Helper Brink

De Ouderraad is de verbindende schakel tussen ouders en school en draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en aan de leefbaarheid in de school. De Ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen van de verschillende leerjaren  van het Montessori Lyceum Groningen.

Notulen OR 9 februari 2022 Hieronder worden een paar activiteiten van de ouderraad genoemd;

  • Bijdragen aan schoolactiviteiten zoals de Open dag
  • Organiseren thema-avonden
  • Jaarlijks oudercafé organiseren
  • Betrokkenheid van ouders bij de school stimuleren
  • Klankbord en sparringpartner voor de directie

Van de bijeenkomsten worden notulen gemaakt die via hier zijn in te zien . De vergaderingen zijn openbaar en kunt u bijwonen. Indien u vragen, opmerkingen heeft of een vergadering wilt bijwonen kunt u contact opnemen via emailadres: ouderraad.helperbrink@o2g2.nl