Geen aanmelding meer mogelijk voor de 1e klassen van het MLG 2023-2024

24-3-2023

Na 15 maart 2023 is de termijn van aanmelding voor alle scholen in het voortgezet onderwijs (VO) in de stad Groningen gesloten. Aangezien alle afdelingen vol zijn en/of een wachtlijst hebben, is aanmelden voor een eerste klas voor volgend jaar niet meer mogelijk.