Loting eerste klas(sen) Montessori Lyceum Groningen schooljaar 2023-2024

16-3-2023

Na 15 maart 2023 is de termijn van aanmelding voor alle scholen in het voortgezet onderwijs (VO) in de stad Groningen gesloten. We zijn blij met het aantal leerlingen dat is aangemeld bij het Montessori Lyceum Groningen. Hartelijk dank voor uw vertrouwen.

 

Veel aanmeldingen

Net als u hebben ook veel andere ouders/verzorgers hun kind aangemeld voor onze school. In totaal hebben zo’n 216 kinderen hun eerste keuze laten vallen op Montessori Lyceum Groningen. Het liefst bieden we natuurlijk elke leerling die zich heeft aangemeld een plek. Helaas hebben we voor de eerste klassen in de richtingen atheneum plus en havo niet voldoende plekken beschikbaar.

 

Alleen loting in atheneum plus en havo

Vanwege het aantal aanmeldingen en de beschikbare plekken, moeten we voor de afdelingen atheneum plus en havo verplicht loten. De loting wordt uitgevoerd door een onafhankelijke notaris en vindt plaats op donderdag 23 maart 2023.

Ouders/verzorgers van leerlingen die zijn aangemeld voor de richting atheneum plus en havo ontvangen op 17 maart 2023 een e-mail met meer informatie over de loting.

 

Voor de afdeling 1e keus atheneum/havo wordt niet geloot
Uiterlijk 1 mei 2023 ontvangen ouders bericht over de toelating.

 

Bekijk hier meer informatie over het toelatingsbeleid en de toelatingsprocedure van onze school

 

Uitgeloot, hoe nu verder?

Natuurlijk hadden we het liefst alle leerlingen welkom geheten op onze school. Dat lukt helaas niet, maar we, Openbaar Onderwijs Groningen, doen er alles aan om u en uw kind goed te begeleiden naar een andere fijne plek voor het volgen van voortgezet onderwijs (VO). Samen met alle VO-scholen van Openbaar Onderwijs Groningen zetten we ons hiervoor in.