Voor het eerst naar school

Dan is de zomervakantie voorbij en breekt de eerste schooldag aan. Op het Montessori Lyceum willen we graag dat brugklassers vanaf die eerste dag met plezier naar school gaan. 

Brugklassers maken voor de zomervakantie al kennis met hun nieuwe klas en mentor. Ze weten dus al bij wie ze in de klas komen. In de eerste schoolweek doen we er alles aan om ze te laten wennen. Zo voelen ze zich snel thuis.

Introductiekamp

Wij beginnen het schooljaar met een kamp in Eernewoude met alle eerste- en tweedeklassers. Drie dagen gaan we samen leuke dingen doen. Zo leren brugklassers hun mentor en klasgenoten goed kennen. En ondernemen ze ook activiteiten met kinderen uit ander klassen. Alle derdeklassers volgen een introductie programma in en rondom de school en de stad.

Schoolboeken

Nieuw voor brugklassers zijn de schoolboeken die ze elke dag meezeulen. Die boeken lenen ze gratis van school. We vragen van leerlingen om netjes met de boeken om te gaan. Zodat we ze langer kunnen gebruiken dan een schooljaar. Daarom is het verplicht om boeken te kaften.  Aan het einde van het schooljaar controleren we de boeken op mogelijke schade. Leerlingen moeten deze schade betalen. We delen de boeken voor de zomervakantie uit, tijdens de kennismakingsmiddag. Dan hebben ze de hele vakantie tijd om hun boeken te kaften. Hoe dat moet? Op Youtube zijn handige filmpjes te vinden, zoals hier: https://www.youtube.com/watch?v=tzZHj8QV6AU