Schoolleiding

Het Montessori Lyceum Groningen maakt deel uit van het Zernike College, onderdeel van Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2).

Schoolleiding Montessori Lyceum Groningen

  • Arno Moeijes, rector

Teamleiders

De school is opgedeeld in vier teams. Elk team heeft een teamleider. Hij of zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de aansturing van zijn of haar team. De teamleiders zijn:

 

Onderbouw (Helperbrink):

  • Henri Boer
  • Christian Kwint

 

Bovenbouw (Kerklaan):

  • Bas Blanken
  • Tim Loos

Schoolbestuur

Onze school is een onderdeel van het Zernike College en vormt samen met vier andere scholen voor het voortgezet onderwijs, 21 scholen voor primair onderwijs en drie scholen voor speciaal onderwijs de Openbaar Onderwijs Groep Groningen. Dit schoolbestuur, onder de naam Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2), werkt aan goed en innovatief onderwijs in en om de stad Groningen. Iedere school legt daarbij zijn eigen accenten maar profiteert wel van de kracht van samenwerking en een gemeenschappelijke ondersteuning.