Ouderraad Helperbrink

De Ouderraad behartigt de belangen van de ouders en van leerlingen. Ze is de verbindende schakel tussen ouders en school en draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en aan de leefbaarheid in de school. De Ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen van verschillende leerjaren van de onderbouw van het Montessori Lyceum Groningen (Helperbrink) 

Hieronder worden een paar activiteiten van de ouderraad genoemd;

  • Bijdragen aan schoolactiviteiten zoals de Open dag
  • School informeren over wat leeft onder ouders
  • Jaarlijks oudercafé organiseren
  • Betrokkenheid van ouders bij de school stimuleren
  • Klankbord en sparringpartner voor de directie

Van de bijeenkomsten worden notulen gemaakt die via hier zijn in te zien . De vergaderingen zijn openbaar en kunt u bijwonen. Indien u vragen, opmerkingen heeft of een vergadering wilt bijwonen kunt u contact opnemen via emailadres: ouderraad.helperbrink@o2g2.nl

 

Passend Onderwijs

 

‘Passend onderwijs’ is een onderwerp wat vele aspecten kent. Je komt er pas mee in aanraking als je kind er (misschien) voor in aanmerking komt. Een zoektocht op internet levert veel informatie op, maar hobbels moet je als ouder iedere keer weer zelf nemen, oplossen, je door heen werken.

Informeel is er een netwerkje ontstaan van ouders die een ervaring hebben opgedaan met ‘passend onderwijs’ voor hun kind. We willen functioneren als los-vaste steungroep voor en door ouders. De één kan helpen met dit, de ander heeft expertise op een ander vlak.

De Ouderraad volgt het ‘passend onderwijs’ op afstand maar juicht de informele steungroep zeer toe. Hiervoor kunt u contact opnemen met de ouderraad.

Bovendien biedt de school informatie aan over dit onderwerp op deze pagina 

http://www.montessorilyceumgroningen.nl/onsonderwijs/passendonderwijs.html

 

De visie en missie van de ouderraad kunt u lezen in onderstaande link