Aanmelding

Aanmelding nieuw schooljaar 2021-2022

Wilt u uw kind bij onze school aanmelden voor het nieuwe schooljaar 2021-2022, dan kunt u hieronder op de knop "Digitaal aanmelden nieuw schooljaar" klikken.

Voor het stellen van al uw vragen met betrekking tot het invullen van het digitale formulier of het aanvragen van een papieren aanmeldingsformulier kunt u terecht bij de leerlingenadministratie, te bereiken via mailadres, aanmeldingenvo@o2g2.nl of telefonisch via 050-3210360. Voor inhoudelijke vragen over toelating en plaatsing kunt u contact opnemen met de school via 050-3210580.

 

Aanmelding huidig schooljaar 2020-2021

 

 

Helaas kunnen wij geen nieuwe leerlingen meer aannemen voor schooljaar 2020-2021.

Voor atheneum 5 is er nog plek mits de juiste profielvakken.

 

Wilt u uw kind aanmelden voor het huidig schooljaar 2020-2021, dan kunt u hieronder op de knop "Digitaal aanmelden huidig schooljaar" klikken.

Voor het stellen van al uw vragen met betrekking tot het invullen van het digitale formulier kunt u terecht bij de leerlingenadministratie, te bereiken via mailadres, aanmeldingenvo@o2g2.nl of telefonisch via 050-3210360. Voor inhoudelijke vragen over toelating en plaatsing kunt u contact opnemen met de school via 050-3210580.

 

De toelatingscommissie neemt voor 1 mei een voorlopig toelatings- en plaatsingsbesluit. De definitieve plaatsing in een groep/ stroom vindt plaats na het afronden van de heroverwegingen i.v.m. de eindtoets. Dit zal uiterlijk 1 juni 2021 zijn. Indien het definitief plaatsen eerder mogelijk is dan zal dat eerder worden gedaan en wordt u hiervan op de hoogte gebracht.