Aanmelding

Aanmelding nieuw schooljaar 2022-2023

De digitale aanmeldwebsite wordt op dit moment aangepast voor het nieuwe schooljaar 2022-2023

Midden november 2021 is de nieuwe aanmeldwebsite klaar. Vanaf dat moment kunt u uw kind digitaal aanmelden voor het nieuwe schooljaar 2022-2023. Houd onze website in de gaten voor het precieze moment.

Voor het stellen van al uw vragen met betrekking tot het invullen van het digitale formulier of het aanvragen van een papieren aanmeldingsformulier kunt u terecht bij de leerlingenadministratie, te bereiken via mailadres, aanmeldingenvo@o2g2.nl of telefonisch via 050-3210360. Voor inhoudelijke vragen over toelating en plaatsing kunt u contact opnemen met de school via 050-3210580.

 

Aanmelding huidig schooljaar 2021-2022

 

Helaas kunnen wij geen nieuwe aanmelding aannemen. Dit betekent dat een digitale aanmelding op onze school voor het huidige schooljaar 2021-2022 niet mogelijk is. Graag verwijzen wij u naar één van de andere scholen binnen onze koepel van Openbaar Onderwijs Groningen. Mogelijk hebben zij nog plek.

 

De toelatingscommissie neemt voor 1 mei een voorlopig toelatings- en plaatsingsbesluit. De definitieve plaatsing in een groep/ stroom vindt plaats na het afronden van de heroverwegingen i.v.m. de eindtoets. Dit zal uiterlijk 1 juni 2021 zijn. Indien het definitief plaatsen eerder mogelijk is dan zal dat eerder worden gedaan en wordt u hiervan op de hoogte gebracht.