Loting MLG 2022-2023

18-3-2022

Loting eerste klas(sen) Montessori Lyceum atheneum-plus en atheneum/havo

Na 15 maart 2022 is de termijn van aanmelding voor alle scholen in het voortgezet onderwijs (VO) in Groningen gesloten. We zijn blij met het aantal leerlingen dat is aangemeld bij het Montessori Lyceum Groningen. Hartelijk dank voor uw vertrouwen.

 

Veel aanmeldingen, loting in atheneum-plus en atheneum/havo

Net als u hebben veel andere ouders/verzorgers hun kind aangemeld voor onze school. In totaal hebben 191 kinderen hun eerste keuze laten vallen op het Montessori Lyceum.

Het liefst bieden we natuurlijk elke leerling die zich heeft aangemeld een plek. Helaas hebben we voor de eerste klassen in de afdelingen atheneum-plus en atheneum/havo niet voldoende plekken beschikbaar. Dit betekent dat wij volgens het toelatingsbeleid dat geldt in Groningen, verplicht zijn om te loten voor de genoemde afdelingen: atheneum-plus en atheneum/havo.

De loting wordt uitgevoerd door een onafhankelijke notaris en vindt plaats op donderdag 24 maart 2022. Ouders/verzorgers van leerlingen die zijn aangemeld voor de afdelingen atheneum-plus en atheneum/havo ontvangen op 18 maart een mail met meer informatie over de loting.

We zijn blij dat we voor de havo niet hoeven te loten. Daar zijn precies evenveel aanmeldingen als beschikbare plekken. Ouders die hun kind voor onze havo hebben aangemeld, ontvangen eveneens op 18 maart een mail met meer informatie.

Heeft u uw kind aangemeld, maar heeft u op 18 maart geen e-mail ontvangen, dan vragen we u een mail te sturen naar info@montessorilyceumgroningen.nl.