Aanmelding

Is uw kind nog op zoek naar een leuke school? Wij hebben nog plek!

 

Aanmelding schooljaar 2018-2019

U kunt uw kind hier digitaal aanmelden vanaf 20 november 2017.  

 

De toelatingscommissie neemt voor 1 mei een voorlopig toelatings- en plaatsingsbesluit. De definitieve plaatsing in een groep/ stroom vindt plaats na het afronden van de heroverwegingen i.v.m. de eindtoets. Dit zal uiterlijk 1 juni 2018 zijn. Indien het definitief plaatsen eerder mogelijk is dan zal dat eerder worden gedaan en wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
 

Wilt u liever het aanmeldformulier 2018-2019 handmatig invullen, ondertekenen en opsturen, dan kunt u het formulier opvragen bij de school en per post versturen naar: Leerlingenadministratie, Postbus 744, 9700 AS Groningen

Aanmelding huidig schooljaar

Wilt u uw kind aanmelden voor het huidige schooljaar, dan kunt u hieronder het formulier voor schooljaar 2017-2018 downloaden. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u per post sturen naar: Leerlingenadministratie, Postbus 744, 9700 AS Groningen