Praktische info

Hier kunt u informatie vinden die niet op onze website staat. Zoals formulieren om verlof aan te vragen, lessentabellen en andere praktische zaken. Ook kunt u hier onze schoolgids downloaden. 

Schoolgids

Voor praktische zaken die met school te maken hebben, verwijzen we u graag naar onze schoolgids. Deze kunt u hier inkijken of downloaden. Hier vindt u alles wat u wilt weten over bijvoorbeeld: lestijden, lestabellen, vakantieregeling, overgangsregelingen en dergelijke.

Deze schoolgids bevat informatie over het schooljaar 2016-2017. Ook houden wij u op de hoogte via onze nieuwsbrieven.

Schoolkosten

Alle informatie over schoolkosten kunt u in de schoolgids vinden.  Heeft u vragen over de schoolkosten, dan kunt u bellen met O2G2:  telefoonnummer 050 - 321 03 00 en vragen naar Betty Fritsema.

Onze scores

Hoe doen onze leerlingen het op school? De prestaties van onze leerlingen worden jaarlijks gepubliceerd op de site scholenopdekaart.nl. Dat kunt u nagaan door op dit venster te klikken.

 

downloads